Fordonslampor

Att ha riktig belysning i sitt fordon är mycket viktigt. Fordonslampor är till för att visa ditt fordon för mötande trafikanter men också självklart för att hjälpa dig att så att du själv kan se bättre i skymning och mörker. Genom riktiga fordonslampor kan mötande trafikanter se att det kommer ett fordon, hur stort det är och vart det är på väg.

Olika regler

Särskilt vid dåligt väder som regn eller dimma är det angeläget att kunna se vägen framför och omkring sig när man kör. Under dagtid måste fordon ha halvljus tända. Framåt får man bara ha vitt eller gult ljus och bakåt endast rött. När man backar är det tillåtet med vitt ljus bakåt.

I dagligvaruhandeln finns alla typer av fordonslampor; strålkastarlampor, stopp/bak- och parkeringsljus, blinkersljus, nummerskyltsbelysning och lampor för belysning inuti bilen. Fordonslampor har mycket lång hållbarhet, men måste självklart bytas när de är förbrukade. Billampsbyte är dock relativt enkelt.