Båtlampor

När det gäller båtlampor, eller lanternor som de kallas till sjöss, så finns det olika typer av belysning när man är till havs. Dessutom finns det olika krav för olika typer av båtar.

Lanternor är viktiga för att visa andra båtar att man är på väg, vart man är på väg, eller hur stor ens båt är. Lanternornas uppgift är således inte att lysa upp den egna båten eller omkringliggande vatten, utan istället synliggöra för andra farkoster att här kommer det mötande båttrafik. Lanternornas färg samt placering ger också information för andra båtar.

Olika regler

Det finns vidare regler om vilken typ av navigationsljus som skall vara tända beroende på om farkosten går fram för egen maskin, om man bogseras, eller om man ligger för ankar eller gått på grund. Det finns bestämda regler när båtlampor skall vara tända; från solnedgång till soluppgång eller när det är dåligt väder och försämrad sikt.